O javni dražbi

Prodaja nepremičnin v izvršilnem postopku

Javna Dražba Javna dražba pomeni javno prodajo stvari najboljšemu ponudniku. Zanjo je značilno, da jo dovoli in opravi državni organ. Organizirana je na poseben način in sicer si lahko morebitni kupci ...
Več

Prodaja nepremičnin v stečajnem postopku

Javna dražba Javna dražba se lahko izvede kot javna dražba z zviševanjem izklicne cene ali kot javna dražba z zniževanjem izklicne cene. Javna dražba je javno povabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni ...
Več